Analiza zagrożenia wybuchem

www.blackorange.com.pl

Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu W przemyśle bardzo ważnym obszarem działalności jest dbałość o bezpieczeństwo produkcji oraz pracowników, a w tym celu dokonywanych jest wiele działań, wśród których istotną role pełni ocena ryzyka wybuchu. Analiza tego zagrożenia jest konieczna w przypadku wykorzystywania przez zakład materiałów, które zostały uznane za niebezpieczne. W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji, wyznaczenie stref, które zostały zakwalifikowane za miejsca zagrożone możliwością eksplozji.

Dodaj swoją stronę | Wszelkie prawa © www.blackorange.com.pl