Wypadek komunikacyjny

www.blackorange.com.pl

Potrącenie pieszego odszkodowanie

Potrącenie pieszego odszkodowanie Uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym bywa bardzo wymagające. Nasza kancelaria wspiera procesy, które mają pomóc w uzyskaniu pieniędzy. Najpierw stara się ocenić możliwość ubiegania się o nie, a następnie przedstawia możliwą wysokość rekompensaty. Jednym z najczęstszych wypadków jest potrącenie pieszego. Odszkodowanie może być wtedy wypłacone z polisy OC sprawcy i to zarówno w przypadku, kiedy wina leży po jego stronie, jak i w momencie współwiny. Natomiast, jeśli wskutek zdarzenia komunikacyjnego osoba ta umrze, świadczenia te należą się najbliższym zmarłego.

Dodaj swoją stronę | Wszelkie prawa © www.blackorange.com.pl