Panele oceny jakości

www.blackorange.com.pl

QCMD

QCMD Wprowadzamy laboratoria w programy kontrolne wykorzystujące metody biologii molekularnej. QCMD to niezależna organizacja prowadząca międzynarodowe oceny jakości i biegłości badań. Współpracuje z jednostkami z ponad stu krajów. Programy EQA mają na celu pomoc w monitorowaniu rutynowej diagnostyki klinicznej. Po zarejestrowaniu się, laboratorium otrzymuje serię próbek i kwestionariusz. Materiały należy przebadać przy stosowaniu standardowych metod i odczynników, po czym odesłać. Panele są dostępne dla jednostek na całym świecie.

Dodaj swoją stronę | Wszelkie prawa © www.blackorange.com.pl