Roszczenia pieniężne

www.blackorange.com.pl

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń W sprawach cywilnych rozpoznawanych przez sąd państwowy lub polubowny możliwe jest zastosowanie rozwiązania, które uniemożliwi dłużnikowi rozporządzanie majątkiem, jeśli takie działanie mogłoby przynieść negatywne skutki dla wierzyciela. Zabezpieczanie roszczeń pieniężnych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wydane orzeczenie nie może być wykonane w drodze egzekucji. Można je uzyskać nie tylko w sprawie dotyczącej zasądzenia świadczenia, lecz także określającej istnienie lub brak stosunku prawnego bądź prawa.

Dodaj swoją stronę | Wszelkie prawa © www.blackorange.com.pl